website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

News

TOWN HALL IN ROTA - AYUNTAMIENTO DE ROTA

We have had a meeting with the Deputy Mayor (Teniente de Alcalde) and the Manager of the Rota Infrastructure (Concejal-Delegado) about future cooperation between the Town Hall and Noscasi ABAGREEMENTS BETWEEN THE MAYOR IN ROTA (Cádiz) SPAIN AND NOSCASINOBEL BANQUET - 10 December 2019

We have 3 students and 1 teacher working at the Nobel Banquet. Erika and Hugo was in Rota 2018 and was also working at the Nobel Banquet 2019. Jasmine is coming to Rota 2020. We have worked with the teacher Marie since 2017


Read more


ERASMUS+ FÅ HJÄLP MED ANSÖKAN

UHR skriver:

"Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning för elevpraktik och lärarfortbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-yrkesutbildning/

https://www.utbyten.se/evenemang/?startYear=2019&startmonth=11&startday=21&endyear=2020&endmonth=2&tags%5B0%5D=1006Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp